บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 (ดูแผนที่)

Land & House Public Co.,Ltd.

Q. House Lumpini Building, 37th-38th Floor,
No.1, South Satorn Road, Kwaeng Tungmahamek,
Khet Satorn, Bangkok 10120 (see map).
Tel. 02-343-8900, Fax. 02-2308133.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 1198